Home

In Normandië zit Prins John met zijn gevolg. Hij is hierheen verbannen wegens uitbuiting van zijn volk en zelfverheerlijking. Prins John is maar op 1 ding uit: het terug veroveren van zijn macht. Er zijn twee mensen die hem in de weg staan; zijn broer Koning Richard Leeuwenhart en Robin Hood. Het publiek komt binnen op een Franse markt. De Sheriff verplicht een ieder om zijn naam te zetten op een immens groot papier: bent u voor of tegen Noormannen.

In Engeland zit Koning Richard Leeuwenhart op de troon; samen met zijn vrouw Berengaria van Navarra. Richard is gewond en het gaat niet goed met hem. Moet hij zijn macht overdragen? En aan wie dan?

Robin Hood en Lady Marian zijn druk met het voorbereiden van hun huwelijksvoltrekking. Zal het deze keer wel goed gaan? Robin houdt de ontwikkelingen aan het hof in de gaten. Ook maakt hij zich zorgen over de Noormannen die in aantocht zijn.

Die Noormannen zijn eerst bezig om Dorestad in Nederland voor de zoveelste maal plat te branden. Van de ooit zo belangrijke stad is niet veel meer over dan een klein dorpje. En dat is niet bepaald bevredigend. De Noormannen worden geleid door Freydis. Zij heeft een goed tactisch inzicht en besluit dan ook naar Engeland te gaan. Iedereen op de boot zit met zijn of haar motief op die boot. Eenmaal in Engeland blijken de Noormannen hun strijd tegen Koning Richard te moeten staken. Dit komt door toedoen van Aksel de Moorman en Berengaria van Navarra. Ze sluiten een verbond. Dit tot opluchting van Robin Hood. 1 Crisis minder. Want Lady Marian en hij zitten zo langzamerhand ook op een breekpunt. Hoe lang is Lady Marian nog bereid te wachten met trouwen. Onvoorwaardelijke liefde heeft ook een houdbaarheidsdatum.

En dan komt Prins John in Engeland. Hij doet een eerste poging om Lady Marian te ontvoeren. Dit mislukt. Dan maakt hij handig gebruik van de oude familiebanden met de Noormannen. Opeens keren de kansen en lukt een ontvoering toch. Is Robin Hood uitgeschakeld?

Dat laatste lijkt wel te gelden voor Koning Richard Leeuwenhart. Hij wordt steeds zwakker en draagt zijn macht (tijdelijk?) over aan Prins John. Begint hiermee wederom een ellendige periode voor de bevolking? En wat hebben pesten en vriendschap met deze strijd vandoen? Zal de liefde overwinnen? Voor Robin en Marian? Voor Ivar en Lady heer Sheridan? Voor Freydis?

Komt het zien in Tivoli …

Kaarten bestellen