2013 Animal Farm

Het toneelstuk “Animal Farm” van George Orwell is een regelrechte klassieker dat bij menigeen associaties oproept. De Nederlandse titel luit: “De boerderij van de dieren”, een sprookje voor grote mensen. Het stuk kan niet als familievoorstelling worden beschouwd. Het is een satirisch verhaal met een politieke lading (machtsstrijd, corruptie), dat ook als modene fabel kan worden opgevat.Ondertussen is PEG opgeheven en is opgegaan in Maria in Campis en is de naam veranderd en is nu theater groep stichting Maria in Campis. Twee leden van het voormalige PEG zijn aan het bestuur toe gevoegd. Ook heeft een vrijwillige medewerker van Animal Farm zitting in het huidige bestuur genomen.

Het gaat om een groep dieren die er genoeg van heeft om als slaven van de mensheid te moeten leven en de macht in eigen handen gaat nemen. Zij proberen dit te doen op basis van het principe dat alle dieren gelijk zijn. Maar net als in de menselijke samenleving blijkt dat sommige dieren meer gelijk zijn dan andere.Waar dit toe leidt, wordt in de loop van het stuk duidelijk.

De behoorlijk gedateerde tekst wordt door regisseur Marja Mulder in een nieuw jasje gestoken. Tegelijkertijd worden de ideeën met betrekking tot zang, dans en muziek (akoustisch) zichtbaar en concreet gemaakt. Kortom de planning is geheel en al gericht op een levendig spektakel,